480 minut nabitých
sportem, hudbou

a zábavou
na jednom místě

Chci se bavit!

Pravidla

Zde naleznete pravidla ke všem turnajům:

 

 

Streetball

Pravidla k turnaji:

Pravidlo 1. – Hřiště a míč

Pravidlo 2. – Družstva

Pravidlo 3. – Rozhodčí

Pravidlo 4. – Začátek utkání

Pravidlo 5. – Body

Pravidlo 6. – Hrací doba / Vítěz utkání

Pravidlo 7. – Chyby / Trestné hody

Pravidlo 8. – Jak se hraje s míčem

Pravidlo 9. – Zdržování

Pravidlo 10. – Střídání

Pravidlo 11. – Oddechové časy

Pravidlo 12. – Postup při protestu

Pravidlo 13. – Pořadí družstev

 

Pravidlo 14. – Nasazování družstev do turnaje

Pravidlo 15. – Diskvalifikace

Pravidla vycházejí z české verze pravidel basketbalu 3×3 Czech basketball federation.

 

Street football

Pravidla k turnaji:

Malá kopaná

Provinění hráče

Minimální vzdálenost bránicích hráčů od míče při provádění jakéhokoliv volného kopu jsou 3 metry.
Přejde-li míč vinou útočícího družstva kratší pomezní čáru (brankovou), mimo prostor brankových tyčí, rozehrává brankář hodem od branky.
Jakoukoliv přihrávku od spoluhráče nesmí brankář uchopit (tečovat) do rukou. Zákaz dvojího přihrávání v pokutovém území – spoluhráč s brankářem si nemůže vícekrát vzájemně nahrát, pokud brankář stojí ve vápně. Při porušení těchto pravidel je zahráván nepřímý volný kop z hranice vápna.
Jakékoliv rozhodnutí rozhodčího je konečné

 

Kritéria pořadí ve skupinách

Pořadí se stanovuje podle

 

Nerozhodný výsledek

V případě nerozhodného výsledku v utkání základní skupiny utkání končí.

Při utkání v pavouku o konečné pořadí se v případě nerozhodného výsledku postupuje takto:

 

Technické ustanovení

 

Street floorball

Pravidla k turnaji:


Provinění hráče

 

Kritéria pořadí ve skupinách

Pořadí se stanovuje podle

 

Nerozhodný výsledek

V případě nerozhodného výsledku v utkání základní skupiny utkání končí.

Při utkání v play-off o konečné pořadí se v případě nerozhodného výsledku postupuje takto:

 

Technické ustanovení

 

Street voleyball

Pravidla k turnaji:

Plážový volejbal se hraje podle pravidel klasického šestkového volejbalu s těmito odlišnostmi:

 1. Družstvo tvoří dva hráči. Během jednoho turnaje nemohou být vystřídáni.
 2. Zápasy jsou hrány tie-breakovým systémem (každá rozehra bod), na dva vítězné sety do 15 bodů, strany jsou střídány po 7 odehraných bodech, případná třetí sada se hraje do 15 bodů, strany se střídají po 5 odehraných bodech, přičemž všechny sety musí skončit minimálně dvoubodovým rozdílem.
 3. Každé družstvo má nárok na 1 oddechový čas po 30 vteřinách v jednom setu, kdy si mohou jít hráči sednout na lavičku. Při třetím střídání stran v každém setu je tzv. technický oddechový čas.
 4. Při přerušení hry se může hráč očistit na hřišti od písku, pokud však potřebuje opustit hřiště (použít ručníku), musí požádat o time-out.
 5. Na podání se hráči pravidelně střídají a na podání má hráč pouze jeden pokus (5 vteřin od pokynu rozhodčího). Za pořadí na podání si zodpovídají sami hráči, nikoliv rozhodčí. Při podání nesmí podávající hráč přešlápnout ani podšlápnout koncovou čáru. Rozhodčí může dát pokyn k provedení podání pouze tehdy, jestliže jsou přijímající hráči připraveni.
 6. Spoluhráč podávajícího musí stát na takovém místě, aby svým postavením nebránil ve výhledu přijímajícím hráčům. V případě, že svým postavením ve výhledu brání, může přijímající hráč zvednutím ruky dát signál pro rozhodčího, aby požádal clonícího hráče o změnu postavení. Takto požádaný hráč musí své postavení změnit. Nastane-li žádost přijímajícího hráče v průběhu pokusu o podání, podání se opakuje (nesmí se toho však zneužívat – rozhodčí trestá žlutou kartou provinilce).
 7. Příjem podání, pokud je hrán prsty, musí být absolutně čistý!
 8. Mírné potažení míče při nahrávce je povoleno.
 9. Útočný úder musí být zahrán nataženými nebo pokrčenými prsty, nebo udeřen dlaní. Útočící hráč nesmí použít ulívky prsty.
 10. Útočný úder hraný obouruč vrchem prsty smí být poslán do pole soupeře pouze ve směru kolmém na osu ramen útočícího hráče! Povoleno je i odbití míče přes hlavu útočícího hráče, ale také za předpokladu, že dráha letu je kolmá na osu ramen. Jde-li nahrávka neúmyslně přes síť mimo kolmici, nebo míč z tohoto směru odfoukne vítr, je toto považováno za chybu. Chyba nastává v momentě, kdy míč přejde celým svým objemem svislou rovinu sítě nebo se dotkne bloku.
 11. Při smeči, při níž má míč po celé délce své dráhy sestupnou tendenci, může bránící hráč použít ke zpracování i nečisté údery. Tečuje-li však úder síť nebo blok, musí být následující úder čistý.
 12. Je-li útočný úder zahrán tak, že míč stoupá, musí bránící hráč použít čistého úderu.
 13. Blok je považován za první úder, po bloku je tedy možno hrát pouze dvakrát. Hráč, který blokoval může však po akci u sítě zahrát ještě jeden úder.
 14. Hráč při odehrání míče může při hře překročit pomyslnou čáru pod sítí, ale nesmí při tom překážet soupeři. Hráč který přejde na soupeřovo hřiště a bude reklamovat rozhodnutí rozhodčího, dostane červenou kartu a trestný bod.
 15. Hráč nesmí hrát míč zpět do vlastní poloviny hřiště, pokud míč částečně nebo zcela přeletěl rovinu sítě do soupeřovy volné zóny vně přeletu.
 16. V případě, že se hráč dotkne v průběhu rozehry sítě vlasy, nesmí to být považováno za chybu.
 17. Při dopadu míče k postraní nebo koncové čáře rozhoduje o tom, jestli je míč dobrý nebo v autu, pouze jeho otisk.
 18. Teč sítě míčem při podání je dovolena.
 19. Je povoleno přetlačování míče nad sítí, rozhodčí v žádném případě nenařizuje nový míč.
 20. Koučování družstva v průběhu utkání není dovoleno!

 

Kritéria pořadí ve skupinách

Pořadí se stanovuje podle

 

Technické ustanovení

Naši parťáci

Generální partner

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partner

Partneři

info@streetgamefestival.cz

U hřiště, Opava Kylešovice