480 minut nabitých
sportem, hudbou

a zábavou
na jednom místě

Chci se bavit!

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Aproza, zapsaný ústav, se sídlem na ul. Polní 942/59, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 057 23 400, spisová značka U 210 vedená u Krajského úřadu v Ostravě, jako správce osobních údajů (dále jen „správce”) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – GDPR – (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů”), a ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

1. Udělujete tímto souhlas správci, aby zpracovával tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
datum narození
e-mail
kontaktní telefon
adresa

2. Aproza, zapsaný ústav, osobní údaje zpracovává pouze po dobu nezbytnou, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Osobní údaje jsou nutné pro možnost registrace do turnajů a pro marketingové účely správce.

3. Pokud Aproza, zapsaný ústav, zpracovává vaše osobní údaje, máte právo na:
* požadovat od Aproza, zapsaný ústav, informaci o zpracování vašich osobních údajů
* požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovaným správcem
* požadovat opravu nepřesných osobních údajů
* požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
* vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem
* požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytli správci
* podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

4. Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před odvoláním.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce:
Tereza Černá, tereza@setreetgamefestival.cz

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatelé softwarů Mailchimp
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Informace o pořizování fotografií a videozáznamů z akcí

Ochrana osobních údajů

1. Z jednotlivých akcí, pořádaných správcem, je pořizován obrazový a zvukový záznam, a to v podobě fotografií, a/nebo videozáznamů. Tyto jsou následně zveřejňovány a také archivovány pro další propagaci správce, nebo následujících akcí a také jako doklad činnosti správce.

2. Máte právo požadovat, aby nebyly pořizovány Vaše fotografie ani videozáznam. V tom případě je však nutné, abyste tento nesouhlas jasně oznámili zástupci správce, který je na akci přítomen a zřetelně označen.

 

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Naši parťáci

Generální partner

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partner

Partneři

info@streetgamefestival.cz

U hřiště, Opava Kylešovice